Overzicht

Organisatie
Het programmabureau Regio West-Brabant verwelkomt graag een nieuwe collega in de functie van coördinator Regionale Uitvoeringsgerichte Mobiliteitstaken. Het programmabureau zorgt ervoor dat de gezamenlijke ambities van de 19 gemeenten in West-Brabant op het gebied van economie, werkgelegenheid, bereikbaarheid en ruimte gerealiseerd worden. Naast de strategische samenwerking kent het programmabureau een aantal uitvoeringsgerichte taken. Deze betreffen onder andere het Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) en de GebiedsGerichte Aanpak Verkeer en Vervoer (GGA). Voor beide taakvelden is er behoefte aan een coördinator/senior adviseur waarbij het accent qua tijdsbesteding bij KCV ligt. Ca. 75% van je uren ben je daar mee bezig.

Het taakveld KCV behelst de contractering van, het toezicht op en de doorontwikkeling van het deeltaxivervoer in de regio. Dit is een vervoersvoorziening voor mensen met een mobiliteitsbeperking. Opdrachtgevers zijn 18 West-Brabantse gemeenten en de provincie Noord-Brabant. Ook het bevorderen van alternatieve vervoersmogelijkheden behoort tot het takenpakket. In 2018/2019 wordt onderzocht of het vervoer van verschillende doelgroepen beter/slimmer georganiseerd kan worden. En hoe een nieuwe aanbesteding ingericht kan worden. Het team KCV gaat voor een snelle, deskundige en klantgerichte dienstverlening. Van jou wordt verwacht dat je de werkzaamheden van het team KCV (4 personen) coördineert, de juiste prioritering aanbrengt en als klankbord fungeert. Daarnaast stel je beleidsadviezen op over kleinschalig collectief vervoer, in al zijn facetten. En kun je als projectleider ingezet worden.

Aan de GGA-samenwerking doen eveneens de Provincie Noord-Brabant en 18 gemeenten mee. Daarnaast zijn Rijkswaterstaat en Politie partners. De GGA-samenwerking leidt jaarlijks tot een Uitvoeringsprogramma, waarin gemeentelijke projecten op het gebied van verkeersveiligheid, civieltechnische en mensgerichte maatregelen, fiets en de operationele kant van het openbaar vervoer, worden geprioriteerd. De provincie Noord-Brabant keert aan de hand van dit programma subsidiegelden uit aan de gemeenten. Als coördinator ben je eindverantwoordelijk voor de totstandkoming van een gedragen programma en toets je ten behoeve van de definitieve toekenning. Daarbij komt zowel intern als extern veel afstemming kijken. Je stuurt de interne GGA-medewerkers (2 personen) aan.

Functie omschrijving

Samenvattend wordt het volgende van je verwacht:

 • je coördineert de regionale werkzaamheden op het gebied van KCV en GGA;
 • je levert daar ook zelf een actieve bijdrage aan in de vorm van (beleids-)advisering, project- en procesmanager;
 • je bereidt (en leidt in een aantal gevallen) regionale en provinciale ambtelijke en bestuurlijke overleggen voor en werkt deze af;
 • je fungeert als intermediair tussen gemeenten, provincie en andere partners;
 • je behartigt de regionale belangen, o.a. in externe overleggen.

Functie eisen

 • je hebt een HBO+ denk- en werkniveau;
 • je hebt relevante vervoerskundige deskundigheid en bij voorkeur ook kennis van en affiniteit met ontwikkelingen in het sociaal domein;
 • je hebt uitgebreide ervaring met besluitvormingsprocessen in een complexe omgeving;
 • je hebt ervaring als projectleider, het is een pré als je projectleider aanbesteding doelgroepenvervoer bent geweest;
 • Je hebt bij voorkeur een relevant netwerk binnen de regio West-Brabant of bent in staat dit snel op te bouwen;
 • je bent sensitief, bijzonder communicatief, een netwerker;
 • je bent innovatief, creatief, oplossingsgericht;
 • je weet verschillende leiderschapsstijlen op de geijkte momenten toe te passen;
 • je bent stressbestendig en flexibel in je tijdsbesteding.

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een functie van 32 – 36 uur. Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris maximaal € 4.859,- (schaal 11) bruto per maand (gebaseerd op 36 uur per week). De vacature wordt in ieder geval voor 2 jaar opengesteld.

Bij gelijke geschiktheid hebben kandidaten die in dienst zijn bij één van de 19 deelnemende gemeenten of bij de provincie Noord-Brabant voorrang. Detachering is wat ons betreft een prima optie.

Contactinformatie
Heb je vragen over deze functie, dan kun je tot en met 22 februari contact opnemen met Marijke Riksen, programmamanager KCV, telefoonnummer 06-12963029. Je kunt tot en met 25 februari uitsluitend digitaal solliciteren via www.werkeninwestbrabant.nl

De eerste gespreksronde vindt plaats op donderdag 1 en vrijdag 2 maart. Voor meer informatie over het programmabureau RWB kun je ook kijken op www.west-brabant.eu en voor meer informatie over Deeltaxi West-Brabant op www.deeltaxi-westbrabant.nl