Deze functie is al ingevuld

Overzicht

Ervaren wetenschappelijke onderzoekers

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Functie­omschrijving

Beleid is gebaat bij actuele en betrouwbare kennis. Gedegen en wetenschappelijk gefundeerde kennis is echter niet vanzelfsprekend beschikbaar. Wil jij een essentiële bijdrage leveren aan die kennisontwikkeling binnen een politiek-bestuurlijke omgeving? Binnen het ministerie Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) op zoek naar drie ervaren wetenschappelijke onderzoekers. Als zelfstandig onderdeel van IenW doet het KiM onderzoek op het gebied van mobiliteit. In totaal werken er ongeveer 30 collega’s bij het KiM, waarvan circa 25 onderzoekers.

Als wetenschappelijk onderzoeker bij het KiM ben je een generalist met een of meer specifieke aandachtsgebieden. We zoeken nieuwe collega’s die het KiM komen versterken op het gebied van personenmobiliteit. Je gaat zelfstandig en in teamverband aan de slag met het verrichten van onderzoek. Jouw kennis breng je zelfstandig in de beleidsprocessen van IenW in. Verder werk je samen met planbureaus, universiteit en onderzoeksinstituten. Ook kan het voorkomen dat je delen van onderzoeken uitbesteedt aan derden. Je leidt kleine onderzoeksteams en stuurt daarbij op kwaliteit, het groepsproces, planning en kosten.

Met jouw ervaring ben je in staat om zelfstandig een passende onderzoeksopzet op te stellen die de wetenschappelijke toets kan doorstaan en die antwoord geeft op de kennisvraag van beleid. Het vervolgens zelfstandig en in teamverband uitvoeren van (delen van een) onderzoek is voor jou ook geen probleem. Daarvoor breng je voldoende kennis en kunde mee over het toepassen van diverse onderzoeksmethoden en analysetechnieken. De gevonden kennis weet je uiteindelijk op een effectieve en overtuigende manier te verantwoorden, te rapporteren en over te dragen naar onze beleidscollega’s en de wetenschappelijke wereld. Kortom, je bent in staat om de wetenschappelijke en beleidsmatige wereld met elkaar te verbinden en je bent daarbij rolvast. Uiteraard met een scherp oog voor de politiek-bestuurlijke context binnen een ministerie. Feiten en belangen weet je feilloos te onderscheiden.

Functie-eisen

• Je hebt een relevante academische opleiding;
• Je beschikt over ruime en recente ervaring met het doen van onderzoek op het gebied van mobiliteit;
• Je hebt brede kennis van personenmobiliteit, bijvoorbeeld op het gebied van openbaar vervoer, luchtvaart of verkeerskunde;
• Je bent een strategisch en conceptueel denker en je bent in staat op een effectieve en overtuigende manier kennis over te dragen;
• Je hebt aantoonbare ervaring met het toepassen van onderzoeksmethoden en analysetechnieken;
• Je kunt goed samenwerken en het werken in multidisciplinaire teams spreekt je aan;
Met een toegankelijke en gestructureerde schrijfstijl ben je transparant over aanpak en resultaten;
• Je kunt in- en extern overeenstemming bereiken door uiteenlopende inzichten te verbinden;
• Je hebt een goed ontwikkeld gevoel voor de beleids- en politieke context van het werk van het KiM.

Arbeids­voorwaarden

• Salaris­niveauschaal 12
• Maand­salaris Min €3.842 – Max. €5.710 (bruto)
• Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
• Contract­duur 2 jaar
• Minimaal aantal uren per week 32
• Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

De selectiegesprekken vinden plaats in de week van 22 februari.

Voor één van deze drie vacatures is een gerede kandidaat in beeld.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) is een kleine organisatie die gekenmerkt wordt door een informele werksfeer en inhoudelijk gedreven medewerkers. Het KiM biedt veel ruimte voor eigen initiatief en stimuleert je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het KiM biedt uitdagend en afwisselend werk met grote maatschappelijke relevantie.

De inhoudelijke aandachtsgebieden van het KiM zijn het mobiliteitsgedrag van burgers en bedrijven, ontwikkelingen in mobiliteit en bereikbaarheid, (welvaarts)economische aspecten van mobiliteit en infrastructuur, de relatie tussen mobiliteit, ruimtelijke ordening en klimaatvraagstukken, de effectiviteit en efficiency van overheidsinstrumenten, marktordeningsvraagstukken en bestuurlijke aspecten.

Het KiM is een zelfstandig onderdeel van IenW en hét kennisinstituut van IenW op het gebied van strategische mobiliteitsvraagstukken. Er is geen politieke of beleidsmatige bemoeienis met de inhoud van de onderzoeksresultaten van het KiM. Doel van het KiM is een wezenlijke bijdrage te leveren aan de strategische kennisbasis voor het mobiliteitsbeleid. Het KiM is de schakel tussen wetenschap en beleid. We zijn daarin kritisch, open en constructief.

Meer informatie is te vinden op de website van het KiM: www.kimnet.nl

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer drs. A.L. ’t Hoen

06-21522738

Mevrouw drs. P.M. Wortelboer

06-15359851Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Paolo van den Heuvel, Adviseur werving en selectie

06-43645801

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via de ”Solliciteer” button verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.