Overzicht

Werken aan een betere bereikbaarheid en aan het vernieuwen van de economie: dat is de missie van de 23 gemeenten die hun krachten bundelen in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Met jouw ervaring en kennis help jij ons om de groei van de welvaart en het welzijn van onze 2,4 miljoen inwoners te verbeteren.

Als beleidsadviseur mobiliteit bij de MRDH krijg jij de unieke kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan het versterken van economie en het verbeteren van bereikbaarheid voor een welvarende regio waar mensen prettig kunnen leven. Wij werken samen met onze partners aan zichtbare resultaten en organiseren vitale netwerken die bijdragen aan de maatschappelijke opgaven in het gebied. Wij zijn een sterke en betrouwbare partner op inhoud en proces voor onze 23 gemeenten en andere partijen in de metropoolregio Rotterdam Den Haag. Wij zijn ondernemend en flexibel om onze doelen te bereiken.

Jouw functie
De MRDH is dé samenwerking van, voor en door 23 gemeenten in de stedelijke regio Rotterdam Den Haag. In jouw rol als beleidsadviseur mobiliteit ontwikkel je tactisch en strategisch verkeersbeleid met bestuurlijke en maatschappelijke impact in de metropoolregio Rotterdam Den Haag. Je draagt ook zorg voor beleidsimplementatie en verzorgt het relatiemanagement met onze samenwerkingspartners voor jouw aandachtsgebied. Uitdagende en complexe thema’s waar jij je mee bezig gaat houden zijn onder meer (boven)regionale strategie, de samenwerking tussen Rijk en regio zoals bijvoorbeeld het gebiedsprogramma Mobiliteit en Verstedelijking (MoVe), en het verder versterken van gebiedsgericht werken binnen de metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Je werkt met het formuleren en implementeren van beleid nauw samen met de 23 gemeenten die uiteindelijk het programma of het project realiseren. Jij zorgt daarbij voor het inhoudelijk en procesmatig opzetten van onderzoek- en beleidsprogramma’s rond mobiliteit. Dat kan een uitdaging zijn, omdat er soms tegenstrijdige belangen zijn. Dat maakt dat jij als geen ander al die verschillende partijen weet te verbinden. Hierbij heb je altijd zicht op het gewenste eindresultaat.

Als generalist heb je een brede kijk op het ruimtelijk domein en de positie van mobiliteit daarin. Je werkt samen met betrokken gemeenten aan het uitvoeren van de Strategische Agenda van de MRDH (op dit moment in ontwikkeling) en door beleid te vertalen van nationaal naar regionaal en gemeentelijk niveau.

Jouw profiel
Met jouw expertise in het mobiliteitsdomein help jij ons bij het realiseren van de uitdagende en complexe opgaven die wij hebben.

Je bent omgevingsbewust, kan goed coördineren en je hebt plezier in het politiek/bestuurlijke speelveld. Je kan omgaan met tegenspel en weet te verbinden.
Je bent een generalist die breed inzetbaar is in het beleidsveld mobiliteit.
Je bent vertrouwd met de verschillende taakvelden binnen de MRDH.
Je hebt aantoonbare ervaring met het formuleren van (strategisch) verkeersbeleid en bestuurlijke advisering daarover.
Je bent iemand die partijen weet te verbinden, ook wanneer sprake is van tegenstrijdige belangen.
Je hebt daarbij oog voor de maatschappelijke en bestuurlijke context.
Je bent ondernemend, resultaatgericht en gaat planmatig te werk.
Samenwerken, het coördineren van werkzaamheden en sturen op resultaat zijn voor jou natuurlijke drijfveren.
Onze medewerkers werken graag binnen een netwerkorganisatie (die werkt volgens het principe van verleng lokaal bestuur) en zien een uitdaging in het opgavegericht werken in een politiek gestuurde organisatie.

Daarnaast beschik je over:

hbo+ werk en denkniveau;
minimaal 5 jaar ervaring werkervaring in beleidsadvisering bij overheid of consultancy;
kennis van openbaar bestuur, verkeer en vervoer.
Ons aanbod
Een salaris dat past bij wie je bent en wat je kunt. Hoeveel precies stemmen we graag met je af, tot maximaal € 6.103,- bruto o.b.v. een 36-urige werkweek.
Een tijdelijke arbeidsovereenkomst van een jaar die we bij wederzijds goedvinden/goedkeuring, na dit jaar graag omzetten naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
De kans jezelf te ontwikkelen en te werken aan je persoonlijke ambities.
Uitstekende verlofregelingen.
Een individueel keuzebudget.
Een vergoeding van een tablet of laptop en telefoon.
Volledige OV-vergoedingen voor woon-werkverkeer (2de klasse) en dienstreizen (1e klasse).
Afdeling Verkeer
Mocht je voor ons kiezen, dan verwelkomen wij jou graag binnen onze organisatie en specifiek bij de afdeling Verkeer. Dit team bestaat momenteel uit 25 gedreven en ervaren professionals binnen het verkeersdomein. Als standplaats hebben wij Westersingel 12 te Rotterdam en post-corona werken we ongeveer de helft van onze werktijd op kantoor.

Onze organisatie
De MRDH is een vrijwillige gemeenschappelijke regeling van 23 gemeenten en heeft als verlengd lokaal bestuur de status van vervoerregio vanuit de Rijksoverheid gekregen. Daarmee heeft de MRDH wettelijke taken op het gebied van verkeer en vervoer. Zo formuleren wij regionaal verkeer- en vervoersbeleid en zijn wij opdrachtgever van het regionale en stedelijke openbaar vervoer in de regio Rotterdam Den Haag, waarvoor wij concessies verlenen aan vervoerbedrijven. Daarnaast verstrekken wij subsidies voor diverse verkeer- en vervoerprojecten en voor beheer, onderhoud en vervanging van OV-infrastructuur. De MRDH ontvangt hiervoor rechtstreeks middelen van het Rijk (circa € 600 mln.). Daarnaast heeft de MRDH taken voor het versterken van het economisch vestigingsklimaat van onder meer werklocaties (bedrijfsterreinen, detailhandel, kantoren), smart infrastructure (energietransitie, next generation woonwijken), economische vernieuwing (fieldlabs, campusvorming), arbeidsmarkt-onderwijs en economie van het landelijk gebied. De MRDH ontvangt hiervoor een bijdrage van de 23 gemeenten (€ 6,6 mln. in 2022).

Heb je nog vragen?
Heb je nog vragen of wil je meer weten over de functie dan kun je contact opnemen met Jan Willem Immerzeel (manager Verkeer, telefoon 088-5445248) of Raymond van Keerberghen (adjunct-manager Verkeer, telefoon 088-5445292).

Weet je genoeg en wil je bij ons werken?
Dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie, voorzien van cv, uiterlijk 11 mei 2022 t.a.v. Dhr. J.W. Immerzeel per e-mail: [email protected]

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Hierbij hebben interne kandidaten een voorrangspositie.

In het kader van de selectieprocedure wordt aan kandidaten gevraagd mee te werken aan het opstellen van een Management Drives profiel door het invullen van een vragenlijst. Mogelijk zal ook een assessment onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Over Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Werken aan een betere bereikbaarheid en aan het vernieuwen van de economie: dat is de missie van de 23 gemeenten die hun krachten bundelen in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).