Overzicht

De functie
Je verzorgt colleges, werkcolleges en begeleidt studenten bij de projecten en het afstudeeronderzoek. Je bent in staat om op een inspirerende en aansprekende manier kennis te delen. Naast het verzorgen van colleges, begeleid en coach je studenten in hun ontwikkeling naar een zelfstandige, onderzoekende en ontwerpende professional. Samen met het opleidingsteam houd jij je bezig met de ontwikkeling van meerdere studieonderdelen van het onderwijscurriculum. Je signaleert relevante ontwikkelingen in het werkveld en vertaalt deze met het team naar de onderwijsprogramma’s.

De opleiding Built Environment streeft ernaar de kwaliteit van het onderwijs continu te verbeteren. Hierin speel jij dan ook een rol. Wij verwachten van je dat je voorstellen doet voor het verbeteren van onderwijskwaliteit en het verbeteren van de aansluiting op de beroepspraktijk. Vervolgens ben je medeverantwoordelijk voor de implementatie hiervan. Verder onderhoud je contacten met het bedrijfsleven binnen de sector en met andere relevante instellingen, zodat je weet wat er speelt binnen je vakgebied. Aan de hand van de ontwikkelingen binnen de sector ben je in staat studieonderdelen te ontwikkelen.

Wij zoeken
Je hebt ruime praktijkervaring en bent in staat om deze ervaring op een enthousiaste wijze in te zetten in het onderwijs. Bij voorkeur heb je een academische opleiding (master) op het gebied van verkeerskunde of je bent bereid deze te halen.

De richting Mobiliteit werkt aan belangrijke mobiliteitsvraagstukken. Aandachtgebieden in het onderwijs zijn verkeerstechniek, verkeersveiligheid, omgevingsmanagement en vervoersknopen.

Gedurende de opleiding komen verschillende schaalniveaus aan bod waarbij de inpassing in de bebouwde omgeving belangrijk is. Affiniteit voor het vakgebied Stedenbouw is daarom een pre. Vanuit je deskundigheid ben je als docent inzetbaar in verschillende onderwijswerkvormen. Je werkt graag in een team, je neemt je verantwoordelijkheid en je kunt kennis en kunde delen. Je hebt kennis van CAD en modelleringssoftware.

Verder beschik je over goede didactische vaardigheden of ben je bereid deze te verwerven.

Wij verwachten een flexibele inzet voor het onderwijs en in overleg kunnen werkuren per onderwijskwartaal worden aangepast.

Faculteit en de opleiding
Faculteit Techniek is met 6000 studenten de grootste technische hbo-opleider van Nederland. De faculteit ontwikkelt zich als een brede kennisinstelling voor onderwijs en onderzoek. Toonaangevend, ondernemend en creatief, dat is onze ambitie in alles wat de techniek mens en maatschappij te bieden heeft.

De opleiding Built Environment bestaat uit de leerroutes Bouwkunde, Civiele Techniek en Bouwtechnische Bedrijfskunde. Studenten kunnen kiezen uit de volgende acht afstudeerrichtingen: Architectuur, Stedenbouw, Mobiliteit, Architectonische Techniek, Constructie, Projectmanagement, Assetmanagement en Water. Een deel van de opleiding bestaat uit een integraal programma, waarin de verschillende richtingen samenkomen. Er wordt nauw samengewerkt met het bedrijfsleven en de overheid om studenten op te leiden tot professionals die een bijdrage kunnen leveren aan de huidige dynamische praktijk van de gebouwde omgeving.

De komende jaren staan in het teken van de verdere ontwikkeling van de opleiding, zowel inhoudelijk als organisatorisch.

Wij bieden
De werkzaamheden maken deel uit van de organieke functie docent/onderzoeker 2. Bij deze functie hoort de loonschaal 11 (cao hbo). Het salaris bedraagt maximaal € 4.661,- bruto per maand bij een volledige aanstelling en is afhankelijk van opleiding en ervaring. De omvang van de aanstelling is bespreekbaar.

Het betreft in eerste instantie een arbeidsovereenkomst met een tijdelijke aanstelling voor de duur van een jaar. Omzetting in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is afhankelijk van gebleken geschiktheid en het beschikken over de Basis Kwalificatie Didactische Bekwaamheid.

De HvA heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een ruime vakantieregeling en een 13e maand. Daarnaast biedt de HvA (via de HvA Academie) uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden en stimuleert medewerkers om zich te blijven professionaliseren. Docenten dienen een didactische bevoegdheid te hebben, dan wel binnen een vastgestelde periode te behalen. De opleiding hiertoe biedt de HvA je aan.

Informatie
Nadere informatie: ir. Gerard Kuiper, opleidingsmanager Built Environment, tel. 06 2070 2921 of ir. Robert Klusman teamcoördinator Stedenbouw en Mobiliteit, per e-mail: [email protected] (niet gebruiken om te solliciteren).

Kijk voor meer informatie over de Faculteit Techniek op: http://www.hva.nl/techniek/.

Sluitingsdatum: 3 oktober 2018