Overzicht

Algemene informatie
De Hogeschool Utrecht (HU) en het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) zijn een samenwerking gestart. Aanleiding is de ambitie om gezamenlijk te gaan werken aan uitdagingen omtrent mobiliteit nu en in de toekomst, met name gericht op de stedelijke omgeving. Gezamenlijk onderzoek richt zich op slimme oplossingen die kansen bieden om mobiliteitsuitdagingen het hoofd te bieden en te komen tot een duurzamer mobiliteitssysteem in de stedelijke omgeving.

Om dit gezamenlijke onderzoeksprogramma verder op te zetten en uit te bouwen, zoeken wij een associate lector met de intentie om op afzienbare termijn door te groeien naar L.INT lector.

Bij de Hogeschool Utrecht verricht het lectoraat Procesinnovatie & Informatiesystemen, van het kenniscentrum Digital Business & Media (KC DBM), onderzoek voor de programmalijn Smart Urban Mobility van het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities (CoE SSC). De focus ligt hierbij, in lijn met dat van de regio, op “slim, groen en geïntegreerd vervoer”.
Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, kent sinds dit jaar een kennislijn ‘Duurzaamheid en gebieden’ waarmee het KiM onderzoek doet naar de duurzaamheidsaspecten van mobiliteit. Het gaat hierbij onder andere om de gevolgen van emissies voor klimaat en gezondheid. Binnen de kennislijn ‘Mobiliteit en bereikbaarheid’ besteedt het KiM aandacht aan de brede ontwikkeling naar een slimmer mobiliteitssysteem.
De samenwerking tussen HU en KiM via een associate lector Slimme en Duurzame Mobiliteit zorgt voor verbinding tussen onderzoek voor de praktijk en ten behoeve van het mobiliteitsbeleid. De associate lector draagt binnen het KiM bij aan de verdere ontwikkeling van de kennislijn ‘Duurzaamheid en gebieden’ en aan het aspect ‘smart’ binnen de kennislijn ‘Mobiliteit en bereikbaarheid’. Binnen het lectoraat Procesinnovatie & Informatiesystemen alsmede het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities brengt de associate lector expertise op het gebied van personenmobiliteit in het kader van de ontwikkeling van de stedelijke omgeving. Daarnaast brengt hij/zij een netwerk met zich mee en zorgt voor verdere uitbreiding van het netwerk.

Functie informatie
De associate lector Slimme en Duurzame Mobiliteit werkt voor een periode van vier jaar in het bestaande lectoraat Procesinnovatie & Informatiesystemen van Kenniscentrum Digital Business & Media en als senior onderzoeker bij het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. De kern van de taak omvat het initiëren, uitvoeren, begeleiden en verbinden van onderzoek op het terrein van slimme en duurzame steden (met accent op stedelijke mobiliteit) bij HU en KiM, als ook het realiseren van de doorwerking van het onderzoek naar het onderwijs, de landelijke en decentrale overheden, de beroepspraktijk en de wetenschap. Dit houdt het volgende in:

 • Je draagt via het programma bij aan de vertaling van beleidsonderzoek naar praktijk gerelateerd onderzoek en zorgt voor verbinding hiertussen.
 • Je vervult de rol van projectleider of senior onderzoeker bij verschillende onderzoeksprojecten binnen het programma.
 • Je legt de verbinding met de andere programmalijnen van het CoE SSC en je werkt samen met andere lectoraten van KC DBM in het kader van het KC-thema mensgericht & datagedreven digitaliseren en met de lectoraten betrokken bij de programmalijnen van het CoE SSC alsmede andere kenniscentra waar het gaat om HU-brede zwaartepunten, in het bijzonder rond duurzaamheid en digitalisering.
  Je werkt samen met onderwijsinstituten van de HU voor de opleidingen Logistics Management, Gebouwde Omgeving, Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde, Communicatie en ICT.++
 • Je draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de thema’s slimme en duurzame mobiliteit binnen het KiM en aan versterking van de positie van het KiM op dit terrein.
 • Je onderhoudt en versterkt een netwerk van strategische relaties met kennisinstellingen (MBO, HBO, WO), onderzoeksinstellingen, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en andere overheden, bedrijven en brancheorganisaties binnen en buiten Nederland. Hiermee sla je een brug tussen overheidsbeleid, de beroepspraktijk en de opleidingen zodat door middel van onderzoek het onderwijs actueel en innovatief is.
 • Je draagt actief bij aan kennisontwikkeling en zorgt voor doorwerking van het onderzoek in samenwerking met praktijkpartners, naast meer traditionele kennisverspreiding van onderzoeksresultaten zoals artikelen, seminars, presentaties.
 • Je fungeert als gezaghebbend deskundige voor de beleidsdirecties van IenW.
 • Incidenteel voer je ook activiteiten uit bij het KiM en de HU die niet behoren tot het gezamenlijke onderzoekprogramma.

Wat wij vragen
Je bent gepromoveerd en hebt expertise op het gebied van (personen)mobiliteit, duurzaamheid (o.a. klimaat en emissies), digitalisering en de ontwikkeling van de stedelijke omgeving.

 • Je bent een erkende, gezaghebbende senior onderzoeker, wat onder meer blijkt uit een trackrecord van succesvolle onderzoeksprojecten en relevante (wetenschappelijke) publicaties.
 • Je bent in staat te fungeren als boegbeeld op het gebied van Slimme en Duurzame Mobiliteit door relevante werkervaring, netwerk in het werkveld, kennis en vaardigheden. Je hebt zowel academische banden als goede connecties in de praktijk.
 • Je beschikt over het vermogen om een eigen invulling te geven aan de opdracht, in lijn met de koers van HU en KiM.
 • Je hebt aantoonbaar succes in het verwerven van onderzoeksubsidies in de tweede en derde geldstroom en het initiëren, uitvoeren en opleveren van projecten samen met verschillende publieke en/of private partijen.
 • Je beschikt over een relevant netwerk en bent in staat tot netwerkvorming met nationale en internationale kennisinstellingen, de Rijksoverheid en decentrale overheden en met het regionale en nationale beroepenveld.
 • Je hebt kennis van en affiniteit met onderwijs en bent bereid de uitkomsten en opbrengsten van onderzoek te vertalen naar onderwijsprogramma’s en gastcolleges te geven.
 • Je hebt relationele en organisatorische kwaliteiten, bent een verbinder, die mensen weet te motiveren en transdisciplinair wil werken aan complexe maatschappelijke opgaven.
 • Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden in zowel het Nederlands als in het Engels.

Wat wij bieden
Een interessante functie waarbij je door kunt groeien naar de functie van Lector. Daarnaast kun je pionieren in het verbinden van praktijkgericht en beleidsgericht onderzoek naar slimme en duurzame mobiliteitsoplossingen en is er de mogelijkheid dit te ontwikkelen tot een zelfstandig lectoraat.
Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor een periode van 4 jaar met een omvang van 0,8-1,0 fte. Afhankelijk van je kennis en ervaring is het bruto maandsalaris van een associate lector bij een volledig dienstverband maximaal € 6.374,-. Daarboven ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en een gegarandeerde eindejaarsuitkering van 8,3%. Bij honorering van de L.INT aanvraag waar de betrokken partijen aan schrijven, is het de bedoeling om door te groeien naar de functie van L.INT lector.
Er zijn daarnaast uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden. Verder is er keuze tussen een kortere werkweek of meer verlof bij een langere werkweek en is er flexibiliteit in werktijden, een vrijwillige collectieve ziektekostenverzekering en leuke extra’s zoals kortingen bij andere verzekeringen, aanschaf software en fitness.

Sollicitatieprocedure

De werving en selectie voor deze vacature is uitbesteed aan JS Consultancy.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Michel Kollau, 06-5113 5793