Overzicht

Ben je een ervaren senior projectmanager, adviseur en belangbehartiger? Inzetbaar op met name het snijvlak tussen de provinciale beleidsvraagstukken; Mobiliteit en Milieu? Weet jij niet alleen jezelf maar ook anderen in hun rollen als (strategisch) adviseur, kennisdeler, belangenbehartiger en als verbinder de gezamenlijke provincies van A naar B te laten excelleren? Signaleer, attendeer en adviseer je collega’s op dwarsverbanden vanuit dit maatschappelijk vraagstuk tussen ‘sectorale’ beleidsopgaves binnen de IPO-opdrachten en de bijbehorende bestuurlijke en ambtelijke gremia? Ben je in staat om op een slimme manier kennisdeling binnen en tussen diverse gremia te organiseren?

Nieuwsgierig en vooral enthousiast? Wacht dan niet langer om te reageren op de functie van

IPO-medewerker Duurzame Mobiliteit
36 uur | Den Haag

De twaalf provincies van Nederland hebben allemaal hun eigen karakter. Elke provincie kent een bijzondere geschiedenis, heeft een unieke cultuur en bezit kenmerkende natuur en landschappen. Provincies spelen een belangrijke rol bij het oplossen van ruimtelijk- economische vraagstukken op regionaal niveau. Dat doen zij afzonderlijk, maar ook gezamenlijk via het Interprovinciaal Overleg (IPO), de koepelorganisatie van de twaalf provincies. Het IPO acteert daarbij als belangenbehartiger en aanjager van innovatie en uitwisseling van kennis. Het IPO-bureau ondersteunt de vereniging van twaalf provincies.

Provincies hebben net als de andere overheden het klimaatakkoord omarmd. Dit betekent dat we aan de slag kunnen de doelstellingen van Parijs te realiseren. In het klimaatakkoord staan verschillende afspraken van provincies. Als medeoverheden werken provincies, rijk en gemeenten samen deze afspraken te realiseren.

Jouw opdracht
Als medewerker IPO start je als senior projectleider met de beleidsopgave Duurzame Mobiliteit binnen het programma Mobiliteit. Je bent daarin de schakel tussen provincies, VNG, IenW en andere partijen zodat we de afspraken uit het klimaatakkoord ten aanzien van mobiliteit nakomen. Elke provincie werkt zelf aan mobiliteit en aan onderwerpen waarop de provincies elkaar kunnen versterken. Op deze onderwerpen zoeken de provincies elkaar op en werken ze in IPO-verband samen. De beleidsopgaven Duurzame Mobiliteit, Toekomst OV, Verkeersveiligheid, Fiets, Goederenvervoer en Logistiek en Smart Mobility vormen het hart van deze gezamenlijke agenda. Hierbij is het van belang tijdig in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen, kennis uit te wisselen en zowel onderling als met de andere overheden en maatschappelijke partners samen te werken.

Als IPO-medewerker binnen het programma Mobiliteit lever je vanuit programmatisch denken en doen een prominente bijdrage aan de realisatie van de beleidsopgave mobiliteit. Je doet dat in zeer nauwe samenwerking met je collega’s binnen en buiten het IPO, waarbij je zorgt dat de belangen van de gezamenlijke provincies op de provinciale kerntaak Duurzame Mobiliteit op landelijk niveau worden behartigd.

De collega die wij zoeken vervult een spin in het web-rol binnen, in eerste instantie, met name de beleidsopgave Duurzame Mobiliteit, en is in staat om eigenstandig en proactief inhoud én proces op een efficiënte en effectieve manier samen te brengen en vorm te geven. Met de provincies doe je dat via een programmatische aanpak. Je gaat werken in een compacte organisatie en voert je werkzaamheden uit onder verantwoordelijkheid van een programmamanager.

Wat ga je doen?

 • Werken aan je startopdracht duurzame mobiliteit (zie werken bij het IPO);
 • Je bent (mede)verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van de beleidsopgaven in het gehele Meerjarenprogramma Mobiliteit met een accent op Duurzame Mobiliteit;
 • Vanuit een proces- en projectmatige aanpak weet je proactief de doelen van deze speerpunten te vertalen in ambities en een bijbehorende uitvoeringsaanpak;
 • Met de direct betrokken bestuurlijke en ambtelijke trekkers uit de provincies stuur je op de realisatie van de doelen;
 • Je stelt adviezen op en bent verantwoordelijk voor het inrichten en doorlopen van een succesvol proces van belangenbehartiging;
 • Je bent de gesprekspartner voor het rijk, de VNG, de Unie van Waterschappen en andere samenwerkingspartners.

Wat vragen wij?

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het werken met een politiek-bestuurlijke beleidsopgave via een programmatische aanpak, bij voorkeur bij een provinciale overheid;
 • Je weet strategische verbindingen te leggen tussen partijen en bent gericht op een duurzame samenwerking;
 • Je bent in staat om nieuwe materie snel eigen te maken en een strategische sparringpartner binnen het
 • Netwerk van je opgave te zijn;
 • Je hebt ruime ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving;
 • Ervaring in de breedte van het werkveld Mobiliteit is een pré;
 • Je bent proactief en resultaatgericht met oog voor de belangen van de ander;
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling;
 • Je bent flexibel en presteert goed onder druk;
 • Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het IPO-bureau als lobbyorganisatie en kenniscentrum.

Wat bieden wij?

 • Een uitdagende functie in een energieke werkomgeving voor in principe 36 uur per week (1.0 fte) waarbij werken in deeltijd bespreekbaar is;
 • Het gaat om een opdracht in de zogeheten vaste kern van het IPO;
 • We bieden een contract voor één jaar met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd;
 • Functie IPO Medewerker C: het verdienniveau van de opdracht is schaal 13 maximaal € 6.137,94 bruto bij een fulltime dienstverband;
 • Een ABP-pensioen; goed voor later dus;
 • Een studiebudget van € 5.000 per vijf jaar;
 • Een keuzebudget van 22,37% bovenop jouw salaris. Dit kan je inzetten voor extra vrije tijd, studie of meer salaris;
 • Een groot en interessant netwerk;
 • Een aantrekkelijke reiskostenregeling;
 • Alle ruimte voor tijd- en plaats onafhankelijk werken;
 • Een schitterende (flexibele) werkplek op loopafstand van het centraal station in het centrum van Den Haag.

Reageren?
Is dit voor jou een uitdagende functie? Dan komen wij graag met jou in gesprek! Nodig jezelf hiertoe uit en geef ons aan wat je voor bagage hebt om in deze functie te excelleren. We lezen graag terug waar voor jou de uitdaging in zit. Wij zien je reactie uiterlijk 11 september 2020 a.s. tegemoet via de sollicitatiebutton, onder vermelding van medewerker IPO Duurzame mobiliteit.

Informatie
Over de inhoud van de opdracht kun je bellen met de teammanager Ad Nederlof (0653587686).

Wat goed is te weten over…
Werken bij het IPO

Het IPO kent een sterk naar buiten gerichte cultuur en verricht haar taak door verschillende vormen van samenwerking met de 12 provincies en de bestuurlijke en maatschappelijke partners. Voor deze samenwerking benut het IPO haar netwerk optimaal, ontsluit de beschikbaarheid aan kennis en kunde, is spraakmakend en innovatief en brengt provincies maximaal in positie in diens rol binnen maatschappelijke vraagstukken. De kernbegrippen zijn: opgave gestuurd, resultaatgericht, open netwerkorganisatie en van-voor-door provincies. Het zijn van een opgave gestuurde netwerk-organisatie laat zich vertalen in een vaste kern van medewerkers die breed inzetbaar zijn binnen de actuele beleidsopgaven van het IPO. Deze vaste kern wordt afhankelijk van de opgave, programma’s, projecten en doelstellingen aangevuld met een flexibele formatie van provinciale medewerkers die op basis van inhoudelijke kennis, kunde en ervaring tijdelijk worden ingezet.

De medewerkers in de vaste formatie vormen de ruggengraat van het IPO en beschikken over het organiserend vermogen om de opgaven van de gezamenlijke provincies adequaat voor te bereiden en te realiseren.

Werken aan opgaven

Vertrekpunt van de opgaven van de gezamenlijke provincies in IPO verband zijn de zogeheten Kerntaken Kompas 2020 (https://ipo.nl/beleidsvelden/bestuur/de-provincie-van-de-toekomst) en kerntaak overstijgende programma’s zoals het Programma Energietransitie. Binnen elke kerntaak zijn beleidsopgaves geformuleerd, die bijdragen aan de doelrealisatie van de in IPO verband afgesproken resultaten. Het IPO-bestuur is, namens de provincies, de opdrachtgever van de doelen en de bijbehorende beleidsopgaves.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Trefwoorden: IPO, medewerker Duurzame Mobiliteit, fulltime, Den Haag, WO, politiek-bestuurlijk, provinciale overheid, duurzaam, mobiliteit, procesmanagement, projectmanagement, ervaren