Overzicht

Zó werkt het in De Bilt

Het is goed werken voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de zes dorpen die samen onze gemeente vormen. We weten dat we elkaar nodig hebben om de gemeente De Bilt leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender te maken. Om het voor de 42.000 mensen nog fijner te maken om hier te wonen, te werken en te recreëren. Mensenwerk dus.

Wij dagen je uit om hieraan mee te bouwen en te laten zien wat jij op dit gebied in je mars hebt.
Je beheerst de kunst om je aan te kunnen passen aan nieuwe initiatieven en ontwikkelingen. Daarom ben je goed op de hoogte van wat er in de samenleving leeft. Je vindt er de uitdagingen om ook je eigen functioneren te verbeteren en neemt de verantwoordelijkheid om veranderingen in gang te zetten. Kortom: je bent een netwerker, een regisseur en een leider in je eigen werk.

Als dit je aanspreekt, ben je misschien wel geschikt als:

adviseur mobiliteit en verkeer

voor 36 uur per week

In deze functie zal je samen met twee andere verkeerskundigen vanuit de gebiedsteams aan de slag gaan, en werken aan gemeente brede vraagstukken. Check de website van de gemeente De Bilt voor meer informatie over onze manier van werken.

De gemeentelijke opgave mobiliteit

Toegankelijkheid, mobiliteit, leefbaarheid en duurzaamheid staan in gemeente De Bilt hoog op de agenda. Hiervoor werkt gemeente De Bilt nauw samen met de provincie en andere gemeenten.
De Bilt is buurgemeente van Utrecht, de draaischijf van Nederland. Dat betekent dat wij binnen onze gemeentegrenzen te maken hebben met regionale bereikbaarheidsvraagstukken. Als gemeente denken wij mee in regionale visie en beleidsontwikkeling en dragen met projecten ook concreet bij aan het oplossen van die vraagstukken.
Het beleidskader met de concrete beleidsdoelen op het gebied van mobiliteit voor de komende jaren is neergezet in het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP). Via een aantal concrete projecten wordt er gewerkt aan het realiseren van die doelen.

Op het programma voor komende periode staan enkele uitdagende verkeersvraagstukken, waaronder het stationsgebied Bilthoven en de fietsveiligheid Jan Steenlaan. Daarnaast ook het ontwikkelen van de snelfietsroute Amersfoort-Utrecht. En er ligt een mooie uitdaging wat betreft het stimuleren van initiatieven op gebied van duurzame mobiliteit. Ook willen we aan de slag met het ontwikkelen van een mobiliteitsvisie ten aanzien van de woningbouwambities van onze gemeente. Samen een mooi pakket van uitdagende en spannende opgaven welke we met elkaar én met de andere beleidsvelden vanuit de gebiedsteams willen oppakken.

Wat verwachten we van jou?

Je zoekt een zelfstandige functie waarin je zelf de volledige verantwoordelijkheid draagt voor jouw projecten. De projecten zijn veelal multidisciplinair, met een nauwe samenwerking met stedenbouw en techniek. Je levert een bijdrage aan een samenhangend beleid op het gebied van verkeer en mobiliteit op lokaal en regionaal niveau. Je adviseert daarbij aan college, raad en andere teams.
Je neemt deel aan projecten en levert inhoudelijke bijdragen aan visies, bestemmingsplannen en andere beleidsplannen op lokaal en regionaal niveau.
Je vertegenwoordigt de gemeentelijke belangen en beleidsdoelstellingen op regionaal en provinciaal waarbij je ook deelneemt aan provinciale en mogelijk rijksprojecten.
Met je contactuele vaardigheid en natuurlijke flair onderhoud je het externe netwerk van burgers en bedrijven. Je denkt vanuit de gedachte van participatie/samenwerking en vanuit deze gedachte communiceer je met anderen. Het vakgebied is verkeer en mobiliteit. Als persoon zijn we op zoek naar een “Ambtenaar 3.0”.

Wat heb je daarvoor nodig?

  • Je hebt een relevant HBO diploma.
  • je hebt enkele jaren ervaring met het werken in het beleidsveld verkeer en mobiliteit.
  • je bent een omgevingsbewuste en politiek sensitieve netwerker die zich thuis voelt in meerdere rollen: beleidsmedewerker, verkeerstechnisch adviseur en regisseur;
  • je bent communicatief vaardig; je bent o.a. goed in staat politiek/bestuurlijke afwegingen te vertalen en over te brengen richting collega’s en bewoners;
  • je schrijft heldere (beleids)stukken over complexe vraagstukken en kunt deze presenteren voor verschillende typen publiek;
  • je werkt planmatig en resultaatgericht
  • Je zoekt samenwerking, en ziet de meerwaarde van een integrale en gebiedsgerichte aanpak.
  • Je bent instaat om proactief in te spelen op mogelijkheden welke zich voor doen.

Wat bieden wij je?

Veel ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling in een dynamische werkomgeving met korte lijnen en een prettige werksfeer. Voor deze functie geldt, afhankelijk van opleiding en ervaring, een salaris van minimaal € 2.795,- (aanloopschaal 10) en maximaal € 4.541,- (functieschaal 10A) bruto per maand. Daarnaast krijg je een Individueel Keuzebudget (IKB) van 16,3% dat je vrij kunt besteden aan de beschikbare doelen, passend bij jouw persoonlijke wensen. De bedragen gelden bij een 36-urige werkweek.

Heb je nog vragen?

Nadere informatie over deze functie kun je inwinnen bij de programmacoördinator mobiliteit, tel. 030-2289178 of de adviseur verkeer en mobiliteit, tel. 030-2289608.

Heb je interesse?

Solliciteer dan via email naar [email protected] tot 8 oktober 2018 t.a.v. Carien Rockx, Personeelsadviseur.

Er vindt gelijktijdige in- en externe werving plaats. De selectieprocedure wordt met de interne kandidaten eerst afgerond voordat de procedure met de externe kandidaten wordt opgestart.

Meer informatie over onze organisatie kun je vinden op: www.debilt.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.