Overzicht


Wil jij als beleidsadviseur in onze gemeente jouw strategische bijdrage leveren aan de ontwikkeling van bereikbaarheid, mobiliteit, openbaar vervoer en verkeersveiligheid? Is het schrijven van beleid jouw kracht en een drijfveer? En doe je dit net zo graag als het adviseren rond en faciliteren rond lopende projecten en opgaven? Lees dan snel onze vacature. Wellicht kunnen wij meer voor elkaar betekenen! 

Wat je doet

Hoe bouwen we in onze gemeente duizenden nieuwe woningen zonder dat wijken en ontsluitingswegen dichtslibben? Hoe verlichten we de verkeersdruk op de drukste knooppunten? Hoe komen we tot een goede hoofdstructuur met aansluiting op de regio, waar ruimte is voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer, deelmobiliteit en automobiliteit? Dat is jouw essentiële uitdaging als strategisch denkend verkeerskundige. Samen met interne partners (stedenbouwkundigen, gebiedsontwikkelaars) en met externe partners (de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, Rijkswaterstaat, vervoersmaatschappijen) werk je aan het fysieke omgevingsbeleid voor de toekomst. Hier komen transport, ruimte, economie en wonen bij elkaar in duurzame oplossingen.

Je bent lid van de compacte verkeers– en vervoerskundige vakgroep. Jouw focus ligt daarbij op mobiliteit en verkeer, waarvoor je integrale, breed gedragen strategieën ontwikkelt. Je draagt concreet en zichtbaar bij aan de inrichting van Leidschendam–Voorburg. Daarvoor lever je originele ideeën, kernachtige en overtuigende analyses, aansprekende visies en stevige adviezen voor managers en bestuurders. Jouw werk als beleidsadviseur Verkeer en vervoer maakt dat gemeente Leidschendam-Voorburg in de komende decennia bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig blijft voor bewoners, ondernemers en bezoekers.

Je taken zijn niet enkel strategisch, maar ook tactisch van aard. Dat wil zeggen dat je net als je directe collega’s werkt aan de implementatie van het actuele beleid en dat je adviseert en communiceert over lopende zaken en nieuw ingediende initiatieven. Je adviseert vanuit vakkennis en feiten, waarbij je gebruik maakt van moderne, verkeerskundige inzichten en informatie over lokaal verkeer en vervoer.

Beleid schrijf en implementeer je binnen de volgende thema’s:

 • parkeren
 • duurzame mobiliteit
 • verkeersveiligheid
 • openbaar vervoer en fiets

Advies geef je met name bij:

 • ruimtelijke initiatieven
 • lokale en regionale projecten

Bij dit alles werk je in het grotere geheel samen met collega’s in andere ruimtelijke beleidsterreinen. Je zorgt daarbij voor integraliteit van je beleidsvoorstellen en adviezen.

Bij het vervullen van je taken heb je frequent te maken met politieke en bestuurlijke processen. Je ondersteunt het gemeentebestuur en de gemeenteraad, beantwoordt hun vragen en speelt gevraagd en ongevraagd in op de ideeën, behoeften en belangen die daar spelen.

Verder ben je richting de samenleving betrokken bij het verschaffen van informatie, het beantwoorden van vragen en het begeleiden van participatieprocessen.

Met ingang van 2022 gaan we als gemeente werken vanuit de Omgevingswet. Dat is een vernieuwende werkwijze waarbij burgers en bedrijven meer mogelijkheden en meer verantwoordelijkheid krijgen om hun initiatieven en ideeën in te brengen en vorm te geven. De gemeentelijke rol van beleidsmaker en toezichthouder krijgt daarbij een nieuwe dimensie: minder regulerend en meer faciliterend. Dat zal ook in jouw functie zijn weerslag krijgen. Deze omslag bereiden wij organisatiebreed voor, onder meer middels opleidingen, trainingen en aangepaste werkprocessen. Van jou wordt verwacht dat je hierin proactief meedenkt en mee-verandert.

Functie-eisen:

 • een afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor niveau in de richting van verkeerskunde, vervoerskunde of sociale geografie
 • minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als beleidsadviseur verkeer / vervoer / mobiliteit
 • ervaring met het werken binnen een gemeente en het werken met bestuurlijke en maatschappelijke doelgroepen waarbij sprake kan zijn van tegenstrijdige belangen
 • een sterk analytisch vermogen en de vaardigheid om integraal te opereren binnen het geheel van de gemeentelijke beleidsterreinen
 • zinvolle verbindingen kunnen leggen tussen je eigen visionaire denkwijze, bewezen best practices en originele oplossingsrichtingen
 • kunnen sparren met en adviseren aan collega’s, bestuurders en ketenpartners

Competenties:

 • ondernemingszin: je pakt nieuwe zaken aan en doet voorstellen voor verbeteringen of vernieuwingen
 • creatief: voor het oplossen van problemen kom je met verschillende mogelijkheden, ook niet voor de hand liggende alternatieven. Je weet geheel nieuwe werkwijzen te bedenken ter vervanging van bestaande methoden en technieken
 • visie: je neemt afstand van de dagelijkse praktijk en plaatst deze in een breder verband; je bent in staat je op de lange termijn te richten
 • omgevingsbewustzijn: je bent je bewust van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere
 • omgevingsfactoren; je speelt in op deze ontwikkelingen en vertaalt deze naar het eigen werkgebied
 • regisseren: je brengt belangen, opinies en inbreng van diverse partijen samen; je geeft vorm en richting aan uiteenlopende samenwerkingsverbanden en realiseert een gemeenschappelijk resultaat; je zet de grote lijnen uit en spreekt de individuele spelers aan op hun eigen bijdrage
 • samenwerken: je kunt goed samenwerken in een team. Daarnaast ben je in staat om pro-actief en zelfstandig taken op te pakken en uit te voeren. Hierbij zoek je zelf de verbinding met andere disciplines en met belanghebbenden.

Wat wij je bieden

 • een contract voor 36 uur per week voor de duur van 12 maanden, met de intentie om daarna over te gaan op een vast contract
 • een maximaal bruto maandsalaris van € 5169,00 per maand op basis van een 36-urige werkweek (salarisschaal schaal 11), afhankelijk van je opleiding en ervaring
 • een individueel keuzebudget (IKB) ter waarde van 17,05% van het salaris (incl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering)
 • persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden en studiefaciliteiten
 • gebruik van een iPhone en een laptop

Over de organisatie en de afdeling

De gemeente Leidschendam-Voorburg is een ambitieuze organisatie met ca 700 medewerkers. Wij geven vorm aan Het Nieuwe Werken: slimmer, efficiënter en effectiever, gebruik makend van nieuwe technologieën. Onze ambitie is om de Beste Gemeentelijke Dienstverlener van Nederland te zijn. Dit vraagt veel van onze medewerkers. Als organisatie doen wij er alles aan om onze medewerkers hier optimaal in te faciliteren. Ons moderne kantoor en onze mobile devices bieden alle mogelijkheden om optimaal te flexwerken, flexibel, tijd– en plaatsonafhankelijk. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid.

In deze functie ben je onderdeel van het cluster Verkeer en vervoer binnen team Ruimtelijke Ontwikkeling. Dit cluster bestaat uit in totaal vier beleidsadviseurs en werkt nauw samen met onder meer team Stadsbeheer.

Neem voor meer informatie over deze vacature contact op met Richard Peters, Teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling, via het telefoonnummer 070 – 300 95 84.

Integriteit

Wij hechten als organisatie veel waarde aan integriteit. Het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG), een diplomacontrole en een identiteitscontrole behoren dan ook tot de selectieprocedure. Daarnaast kan het nagaan van referenties onderdeel uitmaken van het sollicitatieproces.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.